Andere netwerken

Er zijn meerdere netwerken actief in de regio Vijfheerenlanden.

Netwerk verenigingen
- Vijfheerenlanden Ondernemen Samen
- BusyNet